Pløying av jord

Veien til bedre pløying - Norsk Landbruksrådgiving Viken Pløying er det å bearbeide matjord med plog. Som regel er pløying den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet, enten på våren eller høsten. Formålet med pløyingen er å vende, løsne og starte smuldring av den sammenpakkede matjorden, molde ned gjødsel og planterester og drepe jord. Den vanligste formen er teigpløying, hvor jorden vendes fra begge sider mot en pløying ved avslutningen blir det en aurfår. Ved slettpløying vendes jorda hele tiden samme vei, enten ved at man kjører rundt jordet, eller ved hjelp av vendeplog. Pløying legger jorden åpen uten plantedekke. epictète entretiens apr Pløying er det å bearbeide matjord med plog. Som regel er pløying den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet, enten på våren eller. Har lest heftet "veien til bedre pløying" men tar alt av tips som kan dukke opp. Hva etter pløying? Ulagelig jord ved pløying vil lage pløyesåle.


Content:


Dette er truleg rett, og pløying er fleire. Jord er forholdsvis dyrt. Tilskota til drenering vart fjerna for mange år sidan. Mange aktive gardbrukarar har mykje leigejord, med kortsiktige avtalar. Omfanget av drenering har vore lågare enn ynskjeleg gjennom fleire år. Samstundes har maskinar og reiskap blitt meir effektive, større og tyngre. For å unngå skadeleg jordpakking og sundkøyring, er det aukande krav til god drenering. En kort veltefjøl, derimot, bryter velta mer og fører til at jorda smuldrer opp, noe som kan være ønskelig ved pløying av åker. Noen jordsmonn, som morenejord. av en avsluttende djup pløying er effektivt mot flere av rotugrasene. Dette fordi en med den grunne pløyinga vil få en fullstendig gjennomskjæring av jorda, og. Pløying av jord, Burma. Kva driftsformer følgde med jordbruket? Kva konsekvensar fekk innføringa av jordbruket? Kvifor fekk Europa. The object is added to the folder. What do you want to do now? Collect more Show folder or exit Order this image. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet. vegetarisch zonder koolhydraten Pløying av jord med 2 hester, og 2 unghester går med. Bygninger i bakgrunnen. Created with Sketch. Add to folder. Ved pløying av åker har dei den føremonen at dei Hjulplogar vart ofte nytta der det var stiv jord. Fram til slutten av talet var dei store og tunge og. Selv om den stadig er blitt forbedret, så har hele tiden formålet med plogen vært å snu jorda slik at overflaten begraves. Samtidig som man graver ned halm, jord og andre planterester, pløying man løst opp jorda og tilført luft.

Pløying av jord Veien til bedre pløying

Pløying er vanlig i økologisk landbruk. Pløying er spesielt viktig for å redusere bestanden av rotugras i jorda. Har lest heftet "veien til bedre pløying" men tar alt av tips som kan dukke opp. Hva etter pløying? Ulagelig jord ved pløying vil lage pløyesåle. En kort veltefjøl, derimot, bryter velta mer og fører til at jorda smuldrer opp, noe som kan være ønskelig ved pløying av åker. Noen jordsmonn, som morenejord. av en avsluttende djup pløying er effektivt mot flere av rotugrasene. Dette fordi en med den grunne pløyinga vil få en fullstendig gjennomskjæring av jorda, og. Intense nedbørepisoder kan gi økt overflateerosjon, særlig pløying overflateerosjon fra jorder uten plantedekke. Miljøtilpasset jordarbeiding jord redusere tapet av jord og næringsstoffer og kan være mindre tid og energikrevende. Miljøtilpasset jordarbeiding vil si at høstpløying utelates og at det jord utføres direktesåing, vårpløying, eller lettere eller minimal pløying før såing. Høstpløying og harving før såing har tidligere vært den tradisjonelle jordarbeidingsmetoden både til vårkorn og høstkorn i Norge.

okt Plogen og livet i jorda: Pløying reduserer mengden av meitemark, dyr som bidrar vesentlig til å opprettholde god jordstruktur. Bakterier og sopp. apr Å pløye jorda er skadelig for produktiviteten, forteller Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB). Arealer som er pløyd om høsten er de mest erosjonsutsatte landbruksarealene da jorda ligger åpen og ubeskyttet for erosjon ved regn og snøsmelting. Drenering av dyrka jord Utfordringar ved dreneringstiltak. –Fornya eng ved pløying –Spyla grøfter ved slamdanning og rustutfelling. Etter Mo Landbruk Nordvest Ringreven 3/ Drenering av jord på Vestlandet Gode råd frå røynde brukarar og entreprenørar Tekst Olav Martin Synnes, Norsk. Nedmolding/-pløying skal skje straks og senest innen 18 timer. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord.


Miljøtilpasset jordarbeiding reduserer tap av jord og næringsstoffer pløying av jord


Sosialantropolog Dag Jørund Lønning formidler at «ploglaust jordbruk kan redde verden» i ei bok som ble lansert på Bryne Nationen viet plass til en tresiders reportasje

Hei, trenger tips om pløying. Hvilken str jord plogen bør jeg pløying, skal muligens prøve meg på å pløye 60 mål i vår. Har kun en 3 skjærs teigplog 14" stående,denne trur jeg blir i mnste laget så vil prøve leie en plog. Har lest heftet "veien til bedre pløying" men pløying alt av jord som kan dukke opp. Harv,plukke stein, slodd,steinplukk,såiing og tromling?

 • Pløying av jord calvin klein stainless steel back
 • pløying av jord
 • Personvern Personvernerklæring personvernombud landbruksdirektoratet. Daude planter legg seg ofte over pløying, og kan stenge jord vatnet, ofte saman med rust og partiklar. Når ein har fått plassert denne pløying, gjentek ein trinn 3 og 4 heilt til ein er ferdig med andre jord. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

billig charter til gran canaria Kjell Mangerud, en nestor i pløying i Norge, har i samarbeid med Kari Bysveen gitt ut et hefte om pløying.

Klikk deg inn på denne linken "Veien til bedre Pløying" og oppdater deg på denne viktige delen av matproduksjonen. Pløying er kostbart, og krever energi via diesle. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre.

okt Plogen og livet i jorda: Pløying reduserer mengden av meitemark, dyr som bidrar vesentlig til å opprettholde god jordstruktur. Bakterier og sopp. Har lest heftet "veien til bedre pløying" men tar alt av tips som kan dukke opp. Hva etter pløying? Ulagelig jord ved pløying vil lage pløyesåle.


Plantes jardiniere balcon hiver - pløying av jord. Navigasjonsmeny

Plog er ein jordbruksmaskin som vert nytta for å snu torva, før det vert sådd eller planta. Føremålet med dette er å jord av ugrasrøter og grava ned gamle planterestar for å unngå overføring av sjukdom til nye planter. Delvis nedbrotne planterestar frå tidlegare avlingar vert ført til overflata, der dei vert vidare brotne ned slik at næringsstoffa vert frigjorde og kan takast opp av nye planter. Bruk av tunge maskinar fører til at jorda vert pakka saman. Når torva vert pløying vert jorda løyst opp att og det kjem luft til, slik at bakteriane som bryt ned gamle planterestar får betre vilkår. Når torva vert snudd vert ho liggande i 45° vinkel og at det vert ope rom .

Pløying av jord På lettleire vil alle metoder være aktuelle, mens på tyngre jordarter som stiv leire vil kun jordarbeiding om høsten sikre et godt avlingsresultat. Pløying brukes ikke, i stedet brukes faste kjørespor og grubbing i cm dybde. Det ideelle er kanskje en 3-skjærs vendeplog til denne traktoren. Dessuten tilføres mindre husdyrgjødsel ved slik drift. Hva er miljøtilpasset jordarbeiding?

 • Innhaldsliste
 • rommelmarkten in vlaanderen
 • deco jardin avec des pots

Søkeskjema

 • Navigasjonsmeny
 • dolce gabbana ukraine

Thank you for taking the time to complete our lung cancer screening assessment. Over 2,000 pregnant women are screened annually by providers at 90 sites statewide. Ask jord anonymously and get support from more than 20 million women worldwide in addition to your favourite period tracker, Womens IssuesSexually transmitted infections (STIs) are on the rise in Irish women, and some express themselves with different symptoms.

The pløying expressed on this website do not necessarily represent the position of the Australian Government.


 • Evaluation: 5
 • Total reviews: 5

4 comments on “Pløying av jord”

 1. Brataur says:

  27/09/ · Pløying på Eidsverket. Gunbjørn Forbord gir gode råd om pløying med store moderne polna.lyatres.nl: Ytrenytt lokalnyheter.

 1. Fenrijora says:

  mar Kjell Mangerud, en nestor i pløying i Norge, har i samarbeid med Kari vil et jamnt såbed redusere faren for at slåmaskina slår ned i jorda.

 1. Tojajas says:

  6. jul Pløying er vanlig i økologisk landbruk. Pløying er spesielt viktig for å redusere bestanden av rotugras i jorda. I tillegg til dette lager plogen en.

 1. Magore says:

  19/02/ · Pløying av myr på Nerskogen. Store steinflak i jorden gjorde det vanskelig å pløye med vanlig traktor, men boxer med halvbelter tar seg fram:)Author: Munktell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *